สุภาษิตล้านนาเกิดมาจากมูลเหตุที่มาต่างๆ

 เช่น  เกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการเล่น เกิดจากการความประพฤติ เกิดการการกระทำ เกิดจากสิ่งแวดล้อม เกิดจากอุบัติเหตุ เกิดจากแบบแผนประเพณี เกิดจากศาสนา เป็นต้น  ผู้ที่มีความคิดจะช่างสังเกตและนำมาผูกเป็นสำนวนสุภาษิต   โดยเลือกเอาเพียงใจความสั้นๆมาเป็นการเปรียบเทียบบ้าง การเปรยบ้าง พูดเล่นสนุกสนาน หรือ พูดเตือนสติ

 

Comment

Comment:

Tweet