สุภาษิตเกี่ยวกับสัตว์ 8

posted on 30 Jun 2010 21:52 by thai-project

นกสองหัว งัวสองหนอก วอกสามสิบสองจอดแอว

-คนประพฤติไม่ดีเข้าฝักใฝ่ด้วยทั้ง 2 ฝ่าย ไม่เป็นมิตรกับใคร

-ตลบตะแลงสิ้นดี คบหาเป็นมิตรไม่ได้

 

Comment

Comment:

Tweet