สุภาษิตเกี่ยวกับสัตว์

posted on 30 Jun 2010 21:27 by thai-project

 เข้ากับหมู่แฮ้งเป๋นแฮ้ง เข้ากับหมู่ก๋าเป๋นก๋า

-ไปอยู่กับฝูงแร้งปฏิบัติตามฝูงแร้ง ไปอยู่กับฝูงกาก็ต้องเป็นเยี่ยงกา

-รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมเพื่อความอยู่รอด

 

กา

edit @ 30 Jun 2010 21:36:53 by TH pro.

Comment

Comment:

Tweet