สุภาษิตเกี่ยวกับสัตว์ 3

posted on 30 Jun 2010 21:43 by thai-project

งัวตั๋วเดียวกินหญ้าแผกหมู่ กันเสือบ่ขบหัวก็ฮ่าป้าย

-วัวตัวเดียวออกกินหญ้าแตกแยกจากฝูงไปเดียวดายมักมีอันตราย   อาจถูกล้มฆ่าตายหรือเสือกัดกิน

-อย่าแตกสามัคคี รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย

 

Comment

Comment:

Tweet