สุภาษิตเกี่ยวกับสัตว์ 4

posted on 30 Jun 2010 21:45 by thai-project
ต๋ามใจ๋ปล๋ากิ๋นเบ็ด ต๋ามใจเป็ดกิ๋นหอย

-ตามใจปลาจะกินเบ็ด ตามใจเป็ดจะกินหอย

-ไม่ขัดขวาง ตามใจทุกอย่าง ชั่วดีเป็นของผู้กระทำ

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet