สุภาษิตเกี่ยวกับสัตว์ 6

posted on 30 Jun 2010 21:49 by thai-project

จิ้นใกล้ปากหมา ปล๋าใกล้ปากแมว

-เนื้อปิ้งวางใกล้หมา ปลาปิ้งวางใกล้ตัวแมว

 -ให้รู้จักรักษาอุปกรณ์และของกินของใช้

 

Comment

Comment:

Tweet